K1109

Kategorija: Poslovna građevina

Vrsta oglasa: prodaja

Regija: općina Karlobag

Mjesto ili naselje: Ribarica

 

Opis nekretnine:

Poslovni objekt - započeta gradnja smješten je u Ribarici, općina Karlobag. Pristup na parcelu je sa javne prometnice. U prizemlju će se nalaziti restoran, trgovina sa mješovitom robom i pomoćni prostori, a na prvom i drugom katu zgrade nalazit će se apartmani. Površina prizemnoga dijela je 49,25 x 21,85 m sa terasama.


 

 

CIJENA 250.000 €

 

 

Fotogalerija: