T2045

Kategorija: građevinsko zemljište

Vrsta oglasa: prodaja
Regija: Grad Crikvenica
Mjesto ili naselje: Kačjak

Opis:

Dva građevinska zemljišta u Kačjaku, na kosini i sa lijepim pogledom.

 

Za građevinsko zemljište površine 407 m2 postoj pravomoćna lokacijska dozvola za gradnju višestambene zgrade sa podrumom, prizemljem, 1. i 2. katom (3 nadzemne i jedna podzemna etaža Po + P + 2 kata). 

 

Susjedno zemljište u istom vlasništvu ima površinu 424 m2.

 

  

CIJENA pojedinog zemljišta:
98.000 €

 

 

Fotogalerija: